มจพ.ชวน นศ. ส่งผลงานโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชิงทุนการศึกษา


UploadImage


โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555 หัวข้อ “นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ตามรอยพ่อหลวง”


คุณสมบัติผู้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ จะต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2555


เปิดรับสมัครผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2555 


ที่มา: http://www.kmutnb.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น