โควตา ม.อ. ตรัง เปิดรับแล้ว

UploadImage

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     วิทยาเขตตรัง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาใน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     วิทยาเขตตรัง  ภายใต้โครงการ   “โควตา ม.อ. ตรัง”   ประจำปีการศึกษา 2556

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2555

ดูรายละเอียดที่งานรับนักศึกษา วิทยาเขตตรัง

http://entrance.trang.psu.ac.th

โทรศัพท์ 075263400


ส่งข่าวโดย...ฝ่ายงานรับนักศึกษา วิทยาเขตตรัง

ข้อมูลโครงการโควตาม.อ.ตรัง