เล็งยกเครื่องสอนน.ศ.แพทย์เพิ่ม 'หมอชนบท - เฉพาะทาง'

UploadImage


          นพ.กำจร ตติยกวี รอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เกี่ยวข้องได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อมจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติใน เดือนกันยายนนี้ โดยนำปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวงการศึกษาด้านสุขภาพที่ต้องเร่งแก้ไขมาหารือ พบหัวข้อหลักๆ ที่ต้องพูดคุยคือ การจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพ เช่น กลุ่มแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ฯลฯ ที่ต่อไปต้องปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น กรณีขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ชนบท และแพทย์เฉพาะทาง ว่าปัญหาเกิดจากแพทย์น้อยเกินไป หรือการกระจายแพทย์ไม่มีประสิทธิภาพ


          ขณะที่การจัดการเรียนการสอนอาจต้องเพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษาแพทย์ เพราะสถาบันที่สอนนักเรียนแพทย์ยังขาดกรณีศึกษาแบบปฐมภูมิ หรือผู้ป่วยที่อาการไม่หนัก เช่น ปวดท้อง เป็นไข้หวัด ให้นักเรียนแพทย์ฝึกหัด ซึ่งคนไข้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในชนบท ขณะที่สถาบันส่วนใหญ่ที่สอนนักศึกษาแพทย์จะมีแต่กรณีศึกษาระดับตติยภูมิ หรือผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องการแพทย์เฉพาะทาง ดังนั้น จึงต้องดูว่าจะมีแนวทางอย่างไรให้นักศึกษาแพทย์มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติม รวมถึงต้องดูว่าตัวเลขพยาบาลที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอต่อการดูแลสุขภาพของ ประชาชนหรือไม่

ที่มา: มติชน