มศว ประกาศเตือน! ดูคู่มือให้เข้าใจทุกข้อ ก่อนไปสอบตรง

UploadImage

คู่มือการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี (สอบตรง) มศว ปีการศึกษา 2556

ขอให้ผู้เข้าสอบศึกษาคู่มือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) มศว ปีการศึกษา 2556 ศึกษาให้ละเอียด


มีทั้งหมด 4 หน้า

หน้า 1-2 จะเป็นของวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555

หน้า 3 - 4 จะเป็นของวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555

ขอให้ผู้เข้าศึกษาและทำความเข้าใจล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 026495000 ต่อ 15716

ตัวอย่างคู่มือที่ควรรู้

1. การสอบครั้งนี้มีสถานที่สอบ 3 แห่ง คือ อิมแพคเมืองทองธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โดยมีการสอบทั้งภาคเช้า (เวลา 09:00 – 12:00 น.) และภาคบ่าย (เวลา 13:30 – 17:00 น.)

ยกเว้นวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 4 สาขาวิชา (การจัดการธุรกิจไซเบอร์ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อสุขภาพ) จะสอบเฉพาะภาคเช้าเท่านั้น

2. ในการสอบภาคเช้าแต่ละสาขาวิชาจะสอบ 3-4 ฉบับ และใช้กระดาษคำตอบแผ่นเดียวกัน มี 2 หน้า ตอบได้ 4 ฉบับ

3. ให้ผู้เข้าสอบกรอกหัวกระดาษคำตอบโดยเขียน ชื่อ-นามสกุล ลายเซ็น สถานที่สอบ (ให้ระบุแถวหรือห้องสอบ) วิชา (ให้ระบุสาขาวิชาที่สอบ) และรหัสเลขที่นั่ง สอบ 13 หลัก (ไม่ใช่เลขประจำตัวประชาชน) ให้ชัดเจนด้วยปากกา และระบายรหัสเลขที่นั่งสอบด้วยดินสอ 2B เท่านั้น ตามตัวอย่างกระดาษคำตอบในหน้าที่ 2

4. ประตูห้องสอบจะเปิดให้ผู้เข้สอบเข้าได้เวลา 07:30 น. ให้ผู้เข้าสอบนั่ง ประจำที่ตามแถวและเลขที่นั่งสอบที่ติดไว้บนโต๊ะให้ถูกต้อง พร้อมนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้วางไว้บนโต๊ะเพื่อรอการตรวจสอบ ถ้าไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์สอบ ห้ามนำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด


รายละเอียดสอบตรง