สพฐ.ไม่สนมหา'ลัยเลื่อนเปิดเทอม ยันเด็กมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น


UploadImage

เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุ มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดเทอม ไม่กระทบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาจส่งผลดี ให้เด็กได้เตรียมตัวก่อนเรียนอุดมศึกษามากขึ้น

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)มีมติเลื่อนการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ปีการศึกษา 2557 และเลื่อนการเปิดภาคเรียนสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้หารือเบื้องต้นกับ ทปอ.แล้ว เห็นว่า ไม่มีผลกระทบกับระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การที่มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไป 2-3 เดือน น่าจะส่งผลดีมากกว่า เพราะจะทำให้เด็กที่กำลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษามากขึ้น ซึ่งหากมีความจำเป็นจะต้องเลื่อนเปิดปิดภาคเรียนจริง จะต้องหารือด้านปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องของฤดูกาล เพราะการเปิดหรือปิดภาคเรียน มีการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตตามฤดูกาลไว้อยู่แล้ว ดังนั้นหากปรับตัวตามอาเซียนก็จะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องด้วย
นายชินภัทร ยังกล่าวอีกว่า หาก สพฐ.มีมติไม่เลื่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย จะต้องเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามหรือไม่ ต้องมีการหารือกันต่อไป แต่หากสพฐ.ยังไม่มีมติที่จะเลื่อนเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน คาดว่า โรงเรียนสาธิต น่าจะมีข้อพิจารณาออกมาอีกรูปแบบได้ ซึ่งจะขอให้โรงเรียนสาธิตกับมหาวิทยาลัยร่วมหารืออีกครั้ง