หวั่นโรงเรียนเอกชนเล็กปิดตัว

UploadImage


          ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษา ธิการ (ศธ.) เปิด เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)เตรียมเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2557 จำนวน 48.6 ล้านบาท เพื่อนำมาปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก จำนวน 779 แห่ง โดยระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ปรับเพิ่มให้หัวละ 500 บาท ส่วนระดับมัธยมศึกษา ปรับเพิ่มให้หัวละ 1,000 บาท จากนั้นโรงเรียนเอกชนจะนำเงินรายหัวส่วนนี้ไปบริหารจัดการ เพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูให้เป็นเดือนละ 15,000 บาท  ซึ่งเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2555 ที่ให้มีการปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานราชการที่จบปริญญาตรีขึ้นไป ได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพเดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป การปรับเพิ่มดังกล่าวจะให้ย้อนหลังไปถึงเดือน ม.ค. 2555

          "ก่อนหน้านี้ ศธ.ได้พยายามของบฯ ปี 2556 เพื่อนำมาดำเนินการเรื่องดังกล่าว แต่ไม่ได้รับการจัดสรร จึงไปตั้งงบฯ ปี 2557 แทน อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไงก็ต้องดำเนินการตามนโยบายเงินเดือน 15,000 บาทของรัฐบาล และต้องช่วยตัวเองไปก่อน ซึ่งก็น่าเป็นห่วง เพราะโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กแต่ละแห่ง มีนักเรียนจำนวนไม่มาก ดังนั้นอาจไม่มีเงินเพียงพอจะมาปรับเพิ่มเงินเดือนให้ครูของตัวเอง และทำให้โรงเรียนต้องปิดตัวลงได้ " ดร.ศศิธารา กล่าว


          ด้าน นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ กช. กล่าวว่า โรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนสามารถปรับเพิ่มค่าเล่าเรียนได้ เพราะเรื่องนี้เป็นอำนาจของโรงเรียนที่จะเพิ่มค่าเล่าเรียนในส่วน 30% ที่รัฐไม่อุดหนุนได้ แต่การขึ้นค่าเล่าเรียนต้องมีความเป็นธรรม.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์