มทส.รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์


UploadImage

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

โดยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม