อัพเดท! กำหนดการ "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ" ครั้งที่ 4

UploadImage

การแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทอง ของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 4
 วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2555
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ (ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น) ถนนสุคนธสวัสดิ์ กรุงเทพฯ