ค่ายยุวชนคนรัฐศาสตร์ ตอน..เปิดถ้ำสิงห์เขียว เที่ยวทุ่งบางเขน


: ค่ายยุวชนคนรัฐศาสตร์ 
ตอน..เปิดถ้ำสิงห์เขียว เที่ยวทุ่งบางเขน

โดยนิสิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


>ค่ายสำหรับน้องๆทุกคนที่สนใจจะศึกษาต่อด้านรัฐศาสตร์
>ค่ายที่จะปูทางสู่พื้นฐานของการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐศาสตร์
>ค่ายที่จะทำให้น้องๆรู้จักชีวิตในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
>ค่ายที่จะทำให้น้องสนุกสนานเพลิดเพลินกับเหล่าพี่ๆสิงห์เขียว
>ค่ายที่จะมอบประสบการณ์ที่น้องๆจะหาไม่ได้จากไหน!!

แล้วเจอกันนะครับ^^

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=274014499374384&set=a.247214408721060.50344.246783138764187&type=1&ref=nf