รับตรง ดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 56

UploadImage
UploadImage

คุณสมบัติ
-กำลังศึกษาหรือสำเร็จชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า
-มีความสามารถทางด้านดนตรี
-มีความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฏีดนตรี และโสดทักษะ

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร ครั้งที่ 1  27-17 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มมีสิทธิ์สอบ  5 ต.ค. 2555
สอบทฤษฏีดนตรี / โสดทักษะ   13-14 ต.ค. 2555
สอบทฤษฏีดนตรี / ขับร้อง   21,28 ต.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ค่าสมัคร 1500 บาท


ที่มา : http://www.music.su.ac.th/