แจกแผนที่และการเดินทางไปสนามสอบตรง มศว

UploadImage


มศว ประกาศแผนที่และการเดินทางไปสนามสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555

สนามที่ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สนามที่ 2 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สนามที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีข้อมูลแผนที่ http://admission.swu.ac.th/data/news/2555/550068.pdf