กสพท.เปิดระบบสมัครเรียนแพทย์-ทันตะแล้ววันนี้!


UploadImage

กสพท.เปิดระบบรับสมัครผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 แล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ 1 สิงหาคม 2555 ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 โดย รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตดังต่อไปนี้...

ยินดีต้อนรับสู่การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 
ผ่านระบบรับตรง (Direct Admission) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท.
 
     
  1. ขั้นตอนการสมัครสอบ มีด้วยกัน 6 ขั้นตอน
  2. เมื่อผู้สมัครปฏิบัติตามในแต่ละขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” ระบบจะนำท่าน
สู่ขั้นตอนต่อไปทีละขั้นตอน หากผู้สมัครต้องการย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลในขั้นตอนก่อนหน้า ให้คลิกที่ เมนูด้านซ้าย
  3. กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของตัวผู้สมัครเอง
  4. ผู้สมัครสามารถเข้ามาสั่ง Print เอกสารต่างๆจากระบบได้ในภายหลัง
  5. ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครสอบ แล้ว และสถานะของการตรวจสอบไฟล์หลักฐานที่แนบมาถูกต้องแล้ว จะสามารถพิมพ์บัตรที่นั่งสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
     
    *** สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ***
สามารถเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ได้ โดยไม่ต้องกรอกใหม่
*** คลิกที่นี่ ***
    ** ขอให้ใช้ Microsoft Internet Explorer 6 ขึ้นไป ในการกรอกข้อมูลใบสมัคร **