มาแล้ว!!! ค่ายสานฝันทันตมหิดล ครั้งที่ 8


UploadImage


          คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล "ได้จัดค่ายสานฝันทันตแพทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8" ขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้น้องๆคนไหนที่สนใจ หรือ อยากรู้ว่าคณะทันตแพทย์เป็นยังไง เค้าเรียนกันยังไง ได้เข้ามาสมัครเข้าร่วมค่ายนี้ รายละเอียดของค่ายตามข้างล่างนี้เลย

ค่ายจัดวันที่ 1-2 ธันวาคม 2555 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี
พักค้างคืน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 1 คืน
รับสมัคร วันนี้ - 17 ตุลาคม 2555 (ยึดตามวันประทับตราไปรษณียากร)
ประกาศผล 3 พฤศจิกายน 2555

เกณฑ์การรับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายวิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.9

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย 300 บาท (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ชำระในวันลงทะเบียน)

รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยส่งใบสมัครมาที่
ห้องสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(วงเล็บมุมซองว่า "ใบสมัครค่ายสานฝันทันตแพทย์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 8)


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (เรียงเอกสารตามลำดับดังนี้)
1. แบบฟอร์มใบสมัคร + รูปถ่าย Download ใบสมัคร Click!!
2. เอกสารการยินยอมจากผู้ปกครอง(แนบกับใบสมัคร)
3. ใบรับรองเกรดเฉลี่ยสะสม พร้อมประทับตราโรงเรียน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ
- ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วนและตามความจริง ด้วยลายมือตัวบรรจงอ่านง่าย
- หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นความจริง จะไม่รับการพิจารณา
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ และทางไปรษณีย์
- การตัดสินของคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นสิ้นสุด
- ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้


**สามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ในเว็ปไซค์ http://sanfundt.blogspot.com/
หรือทาง Facebook ค่าย


หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ
 
พี่เจิน  08-5112-2844
 
พี่กิด  08-1559-8066
 
พี่โม  08-7328-2330สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง
เอกสารประกอบข่าว :