ค่ายเพื่อนกาวน์ 8 ( AHS camp 8) จัดโดย คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ


สหเวชฯ คืออะไร ?? พบกับคำตอบได้ที่....

ค่ายเพื่อนกาวน์ #8
รับสมัคร 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2555
ประกาศผล 15 กันยายน 2555
แล้วพบกัน 15-19 ตุลาคม 2555 :))
ติดตามหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ได้ที่
https://www.facebook.com/Camp.08.AHS