ระเบียบการ รับตรง คณะแพทย์ ม.บูรพา ประจำปี 2556

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา ประจำปี 2556

คุณสมบัติ
1 ผู้สมัคร หรือบิดาผู้ให้กำเนิด หรือมารดาผู้ให้กำเนิดมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว ไม่น้องกว่า 3 ปีต่อเนื่องกันในปัจจจุบัน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ( มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 3 ตุลาคม พศ 2552)
 
2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ และจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเดือน เมษา 2556
 
รับสมัครภายในวันที่ 21 กันยายน 2555
 
รายละเอียดทั้งหมด http://service.buu.ac.th/text/med56.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น