มธ.โชว์คลังความรู้ พร้อมผลิตบัณฑิตสู่อาเซียน เปิดบ้าน6-7ก.ย.นี้UploadImage


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กำหนดจัดงาน “TU Open House 2012” 

โชว์คอนเซปต์  " โชว์คลังความรู้ พร้อมผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน"

ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ และวันศุกร์ที่ ๗ ก.ย.๕๕

เริ่มเวลา 09.00 -16.00น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (อาคารยิมเนเซี่ยม 1 )

รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต กล่าวว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง ได้เห็นถึงการพัฒนาและการเติบโตทางวิชาการอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล มีการปรับปรุงหลักสูตรทันสมัย รวมทั้งการเปิดหลักสูตรนานาชาติ

ภายในงาน จะมีหน่วยงาน คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดแสดงนิทรรศการ และออกบูธจำนวนมาก มีกิจกรรมทางวิชาการมากมาย อาทิ การแนะแนวหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ การนำเสนอผลงานวิชาการ การแสดงผลงานนักศึกษา การเสวนาจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เช่น คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล คุณช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา ผู้ดูแลการตลาดนิตยสารในเครือ A DAY เป็นต้น

ผู้สนใจเข้าร่วมงานลงทะเบียนได้ที่ 
http://www.bcis.co.th/tuopenhouse/

หรือโทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 1117-8