ราชภัฏไม่เลื่อนปฏิทินแอดฯ 57 ยกเว้นครม.มีคำสั่งเป็นทางการค่อยว่ากัน


UploadImage

          นายเปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) พระนคร ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) กล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มีมติเลื่อนปฏิทินการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบ กลาง การรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ปีการศึกษา 2557 โดยจะให้กระบวนการแอดมิสชั่นส์ ซึ่งเดิมอยู่ในช่วงเดือน เม.ย.พ.ค.ของทุกปี ไปเป็นเดือน มิ.ย.-ก.ค. เพื่อรองรับการเลื่อนเปิดภาคเรียนให้ตรงกับกลุ่มประเทศอาเซียนว่า ที่ประชุมทปอ.มรภ. เคยมีมติไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ขอให้กลุ่ม มรภ.ยึดช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิมไปก่อน ยกเว้นรัฐบาลจะมีมติให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทาง การ จึงค่อยมาว่ากันอีกครั้ง


          ประธาน ทปอ.มรภ. กล่าวต่อไปว่า มรภ.ส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด และนักศึกษาครูจะต้องไปฝึกงานที่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษา(สพฐ.) ดังนั้น เมื่อโรงเรียนไม่ปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน แต่ มรภ.เลื่อนเปิดภาคเรียนก็อาจจะทำให้เกิดปัญหากับการเรียนจบของนักศึกษาได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับการเลื่อนเปิดภาคเรียนตามอาเซียนนั้น ที่ผ่านมามีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และแม้ว่า ทปอ.จะมีมติเลื่อนปฏิทินแอดมิสชั่นส์ออกไป มรภ.ยังคงยืนยันตามเดิม และเชื่อว่าจะไม่กระทบกับการรับนักศึกษาเข้าเรียน


          ด้าน นายสุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าว ว่า ขณะนี้นักเรียนมีทางเลือกในการเข้ามหาวิทยาลัยหลายช่องทางทั้งรับตรง ของมหาวิทยาลัยเอง การคัดเลือกในระบบรับตรงที่ได้เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) และการแอดมิสชั่นส์กลางก็เป็นเพียงช่องทางหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น การที่ทปอ.มีมติเลื่อนปฏิทินแอดมิสชั่นส์ออกไปมหาวิทยาลัยอื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องเลื่อนตามไปด้วย

          "ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยชื่อดังมักใช้วิธีการตกเขียวเด็กไว้แล้ว ตั้งแต่ช่วงสอบรับตรงส่วนที่เหลือจากรับตรง ก็จะมาแอดมิสชั่นส์ขณะที่มหาวิทยาลัยเปิด อาทิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เด็กก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ตั้งแต่เรียนระดับมัธยม ดังนั้นการเลื่อนแอดมิสชั่นส์จึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่สิ่งที่ต่อไป มหาวิทยาลัยควรจะคิดคือ ทำอย่างไรจะปรับระบบให้นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ตลอดทั้ง ปีเพื่อให้นักเรียนเกิดความสะดวก"นายสุขุม กล่าว