ระเบียบการ โควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 56

UploadImageระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 


คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนอยู่ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคหนือ ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้..

1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดลำปาง
3. จังหวัดแพร่
4. จังหวัดเชียงราย
5. จังหวัดน่าน
6. จังหวัดลำพูน
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. จังหวัดพิษณุโลก
10. จังหวัดนครสวรรค์
11. จังหวัดอุตรดิตถ์
12. จังหวัดเพชรบูรณ์
13. จังหวัดตาก
14. จังหวัดกำแพงเพชร
15. จังหวัดสุโขทัย
16. จังหวัดพิจิตร
17. จังหวัดอุทัยธานี


ค่าสมัคร  500 บาท

เอกสารประกอบข่าว :