โควตา ภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 56


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือ ปวช.3
- ศึกษาอยู่ในโรงเรียน/สถานศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


กำหนดการ
สมัครสอบข้อเขียน ของม.ขอนแก่น         10-24 สิงหาคม 2555
ประกาศผังที่ นั้งสอบ                             28 กันยายน 2555
สอบข้อเขียน                                      3-5 พฤษจิกายน 2555
สอบปฏิบัติ/ความถนัด                          10-11 พฤษจิกายน 2555
ประกาศผลคะเเนนสอบ
ข้อเขียน/สอบปฏิบัติ/ความถนัด               21 พฤษจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์       17 ธันวาคม 2555
สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย                  22-23 ธันวาคม 2555
                                                       17-18 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา             21 มกราคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                         11-17 มีนาคม 2556

รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :