วิศวะป.ตรีควบโท 5 ปี ม.รังสิต (ภาษาอังกฤษ)ขยายรับถึง10 ส.ค.นี้

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ป.ตรีควบโท 5 ปี (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่บัดนี้  - 10 สิงหาคม 2555 นี้

โดยจะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีความรู้ภาษา อังกฤษในระดับดี โดยมหาวิทยาลัยจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษาต่อและระหว่างที่กำลัง ศึกษาในหลักสูตร ดังนี้

TELTS/ AIT-EET (AIT Test), TOEFL Paper-based, TOEFL Computer-based, TOEFL Internet-based, ICE TEFOW, RSU English Test เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร: 0-2997-2200-30 ต่อ 3229, 3221

อีเมล์: unifiedAIT-RSU@rsu.ac.th, unified@ait.asia

URL: www.rsu.ac.th/engineer/unifiedAIT, www.unified.ait.asia

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น