รับตรง ทุนTEP&โครงการTEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 56

UploadImage

รับตรง ทุนTEP&โครงการTEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 56

คุณสมบัติ
-กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
-GPAX 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

กำหนดการ
รับสมัคร                                                  21 พ.ย. 55 - 10 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร                              15 ม.ค. 56
สอบข้อเขียน                                           19 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์          20 ม.ค. 56
สอบสัมภาษณ์                                          21 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา                 22 ม.ค. 56
ยืนยันสิทธิ์                                               23 - 25 ม.ค. 56