รั้วแม่โดมไฟเขียวสาวประเภท 2 แต่งหญิงรับปริญญา

UploadImage

ม.ธรรมศาสตร์ไฟเขียวให้บัณฑิตสาวประเภท2 สามารถแต่งกายเป็นหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้

วันนี้(16ส.ค.55) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่มีกลุ่มนักศึกษาข้ามเพศ ออกมาเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยแก้กฎระเบียบให้กลุ่มนักศึกษา ที่มีร่างกายเป็นชาย แต่จิตใจเป็นหญิงใส่ชุดผู้หญิงรับปริญญา เพราะรับไม่ได้ที่ต้องแต่งกายเป็นชาย ในวันรับปริญญาอ้างว่าเป็นการคุกคามทางเพศ ทำร้ายจิตใจอย่างแสนสาหัสและทำให้ไม่มีแรงบันดาลใจในความต้องการศึกษาต่อ ล่าสุดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จบการศึกษาในปี 2554 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 30 ส.ค. ได้มีกลุ่มนักศึกษาเพศที่สาม ขอแต่งกายเป็นหญิงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ ได้จำนวนหลายคนด้วยกัน โดยหนึ่งในจำนวนนักศึกษาข้ามเพศ ที่เตรียมตัวแต่งกายเป็นหญิงในวันรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2554 โดยได้มีการทำเรื่องขออนุญาตอย่างเป็นเรื่องเป็นราวกับทางมหาวิทยาลัย คือ นายบารมี พานิช หรือน้องเด่นจันทร์ อายุ 23 ปี บัณฑิตจบใหม่จากคณะวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ด้านนายอุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการร้องขอจากบัณฑิตจำนวนหนึ่ง ที่เป็นเพศทางเลือกหรือเพศที่สาม ยื่นเรื่องขออนุญาตแต่งกายเป็นหญิง ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งกำหนดวันที่ 30 ส.ค. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยจึงนำเรื่องดังกล่าวเข้าปรึกษากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง โดยเป็นการหารือภายใน เห็นว่าสังคมในปัจจุบันเปิดกว้างให้กับเพศทางเลือกมากขึ้น จึงเห็นควรให้มีการอะลุ้มอล่วยเฉพาะกรณีเป็นรายๆไป กับบุคคลที่มีสภาพทางจิตหรือสภาพทางกาย ที่ไม่เหมือนบุคคลทั่วไป ที่สำคัญจะต้องมีใบรับรองทางการแพทย์รับรองผลการวินิจฉัยระบุชัดเจนว่า มีสภาพจิตใจกิริยาอาการ หรือสภาพร่างกายตรงข้ามกับเพศภาวะที่แท้จริงของตน ให้สามารถแต่งกายข้ามเพศที่แท้จริงได้ แต่ต้องอยู่ในระเบียบที่กำหนดว่าต้องเรียบร้อยและเหมาะสม

นายอุดมกล่าวด้วยว่า เรื่องดังกล่าวถือปฏิบัติเป็นกรณีเฉพาะบุคคล และดำเนินการเป็นการภายใน จึงไม่ได้เป็นประกาศที่แจ้งให้ทราบโดยทั่วไป ทั้งนี้บางเรื่องเป็นการมิบังควรที่จะแจ้งประกาศ เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว แต่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรนอกจากเป็นเรื่องเกียรติยศส่วนบุคคลแล้ว ยังเป็นการถวายพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย ดังนั้น การดำเนินการใดๆ จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและระคายเบื้องพระยุคคลบาท มหาวิทยาลัยเข้าใจดีว่าหากมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกไป กลุ่มเพศทางเลือกก็คงพอใจ ขณะเดียวกันก็อาจจะมีบางคนที่มองเห็นต่างได้ ดังนั้น เราจึงถือปฏิบัติทางสายกลาง ไม่ใช่เป็นการอนุมัติประกาศที่ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วไป เรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งดำเนินการปีนี้เป็นปีแรก แต่ได้มีการพิจารณาในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 มาแล้ว ครั้งที่แล้วเข้าใจว่ามีผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตเข้ามาประมาณ 6-7 ราย ส่วนปีนี้เท่าที่ทราบน่าจะประมาณ 1-2 ราย

ข่าว - http://www.tnnthailand.com