ลาดกระบังตั้งเป้า 1 ในอาเซียน ขยาย 2 ปริญญาบัณฑิตข้ามชาติ


UploadImage


          นายถวิล พึ่งมา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยถึงเป้าหมายการพัฒนาสจล.ให้เป็น 1 ใน 10 ของสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าแห่งประชาคมอาเซียนในปี 2563 ว่า สจล. จะเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ 50%จากเดิมที่มีนักศึกษาต่างชาติ เรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ เพียง 10% โดยมอบให้คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ จัดโรดโชว์ในประเทศต่างๆเพื่อเผยแพร่การเรียนการสอน หลักสูตร ทุนการศึกษา แนะนำให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนที่ สจล. ซึ่งมีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และภาษาจีน และอนาคตจะเปิดสอนภาษาฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนามเป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีทักษะภาษาสามารถไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้

          "เราจะขยายความร่วมมือด้านหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ งานวิจัย นักศึกษาและบุคลากรร่วมกัน รวมถึงการทำปริญญา 2 ใบร่วมกัน ซึ่งตอนนี้สถาบันทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ ประมาณ100 กว่าแห่ง"


          อธิการบดี สจล. กล่าวและว่า หากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเรียนการสอนจะต้องยึดตามหลักมาตรฐานนานาชาติ บัณฑิตจึงจะแข่งขันในระดับนานาชาติได้ รวมถึงสภาวิชาชีพทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะสภาวิศวกร คุรุสภา ฯลฯ ควรมีการปรับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อเอื้อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร ไม่เช่นนั้นจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และเมื่อบัณฑิตจบออกไปก็ไม่สามารถทำงานในกลุ่มอาเซียนได้


ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ