ม.เกษตรฯติดอันดับ 1ของไทย 3 ปีติด

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครองแชมป์อันดับที่ 1 ของประเทศไทย 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นการจัดอันดับสมรรถนะของมหาวิทยาลัยบนโลกอินเตอร์เน็ต
 

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 12 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 166 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2012 จากผลการจัดอันดับตั้งแต่เดือน ก.ค.2011 ม.ค.2012 และ ก.ค.2012 ตามเกณฑ์ Webometrics จัดทำโดย Cybermetrics Lab กลุ่มวิจัยของ the Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) ประเทศสเปน

ทั้ง นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครองแชมป์อันดับที่ 1 ของประเทศไทย 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นการจัดอันดับสมรรถนะของมหาวิทยาลัยบนโลกอินเตอร์เน็ต โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดในการการจัดอันดับคือจำนวนลิงค์ภายนอกที่ลิงค์มา เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (Impact) 50% จำนวนหน้าเว็บของมหาวิทยาลัยภายใต้ Domain เดียวกัน (Presence) 20%

จำนวนไฟล์ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (Openness) 15 %

และจำนวนบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (Excellence) 15%

ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับ Impact  91 คะแนน Presence 36 คะแนน Openness 262 คะแนน และ Excellence 1,157 คะแนน ตามลำดับ

นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศไทย ที่สามารถทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และที่นำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางบนโลกอินเตอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น