มาแล้ว !.ระเบียบการ รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 2556

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัครวันที่ 11 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555มีรายละเอียดดังนี้
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร