"ค่ายยุวเภสัชกร ครั้งที่16" ม.เชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ "ค่ายยุวเภสัชกร ครั้งที่16"
วันที่ 26-28 ตุลาคม 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่

กำหนดการรับสมัคร : 13 สิงหาคม - 10 กันยายน 2555
ประกาศผล : 24 กันยายน 2555
Download ใบสมัคร : http://www.mediafire.com/?g29njd25nrxu0l7
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/RxCMUYoungcamp2012