รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร รอบที่ 1 2556

คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทรับตรง (Direct Admission) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม –
15 กันยายน 2555 ทางออนไลน์ที่ www.research.su.ac.th/pharm
เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอประกาศกำหนดการรับสมัครการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รับตรง (Direct Admission) รอบที่ 1 ประจำปี 2556 (ตามเอกสารรายละเอียดประกาศที่แนบมาด้วยนี้) โดยทางคณะฯ เปิดโครงการสำหรับการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาตามคุณสมบัติต่าง ๆ จำนวน 5 โครงการ รวมจำนวนรับนักศึกษาประมาณ 130 คน โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 – 15 กันยายน 2555 นี้  โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะในการสมัครสอบในแต่ละโครงการได้ที่ ระเบียบการรอบ 1 ปี 2556 รวมถึงรายละเอียดใน ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 1)
สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัคร 087-1017471, 087-1017472, 082-2920210, 082-2921278 (คุณอาทิตย์, คุณชลลดา, คุณเสาวรส, คุณณัฏฐวี, คุณดนชิดา) เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น
“คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นองค์กรสร้างปัญญาทางเภสัชศาสตร์ สู่สังคมระดับนำของประเทศ”

รับสมัครออนไลน์