จุฬาฯ พร้อมเปิด “พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์” เข้าชมฟรี 14 ส.ค.


ภาพจาก http://www.chula.ac.th
       จุฬาฯ เตรียมเปิด “พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใน
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง 909-910 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
       
       คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตรียมเปิด “พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมี ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุลอธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง 909-910 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
       
       “พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์” แห่ง นี้เป็น 1 ใน 11 พิพิธภัณฑ์ของโลกและเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดแสดงด้วย เทคนิค plastinated human bodies ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ในการรักษาสภาพร่างกายหรือชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ที่ เสียชีวิต โดยจะจัดแสดงร่างกายและชิ้นส่วนของมนุษย์เป็นหมวดหมู่ แบ่งออกเป็นร่างกายมนุษย์แบบเต็มร่าง ชิ้นส่วนอวัยวะ ชิ้นส่วนอวัยวะภายใน ชิ้นส่วนกล้ามเนื้อ ร่างกายมนุษย์ตัดแบ่งย่อย ชิ้นหล่อแสดงระบบหลอดเลือด และร่างกายทารกในครรภ์ รวมทั้งสิ้น 131 ชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ซึ่งมีการรักษาสภาพด้วยเทคนิค plastination ซึ่งเป็นการแทนที่น้ำและไขมันในเนื้อเยื่อด้วยสารพลาสติกเหลว ทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ำยา ไม่มีการเน่าสลาย และสามารถคงสภาพอยู่ได้นาน
       
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 02-218-8635