พลิก! เด็กเลือกสอบตรงคณะเดียว-เตรียมเผยปฏิทินเคลียริ่งเฮ้าส์


ทปอ.วิเคราะห์ข้อมูลระบบเคลีย ริ่งเฮาส์ชี้เด็กส่วนใหญ่เลือกเพียง 1 คณะเดียว เลือก 5 คณะน้อยที่สุด"สมคิด" ประหลาดใจแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าเด็กไม่ได้เลือกหลายคณะอย่างที่วิตก พร้อมเผยร่างปฏิทินรับสมัคร
ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ปี 56


          ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์(มธ.) ในฐานประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)เปิดเผยว่า ขณะนี้ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้ทำการประมวลผลข้อมูลระบบการคัดเลือกในระบบการรับตรงผ่านเคลียริ่ง เฮาส์(Clearinghouse) ประจำปีการศึกษา2555 ว่า ปี 2555 มีมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา จำนวน 21 แห่งเข้าร่วม และส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมาให้ สอท.จำนวน41,390 คน มีผู้เข้ามายืนยันสิทธิ์จำนวน 27,658 คน มีผู้สละสิทธิ์1,967 คน ผู้ไม่เข้ามาในระบบจำนวน11,706 คน และถูกตัดสิทธิ์โครงการวิทยาศาสตร์ จำนวน 59 คน และจากการสำรวจ พบว่า มีจำนวนนักเรียน ที่สอบติดรับตรงตั้งแต่1-5 คณะดังนี้ ผู้สมัครและเข้าระบบที่ติด ทั้ง 5 คณะ จำนวน 2 คน, ติด4 คณะ จำนวน 12 คน, ติด 3 คณะจำนวน 272 คน, ติด 2 คณะ จำนวน3,530 คน และ ติด 1 คณะ จำนวน33,392 คน อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้สมัครและเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ที่ติด1 คณะนั้นมายืนยันสิทธิ์เพียง 27,658 คน เพราะฉะนั้น จึงมีอีกประมาณ6,000 คนที่สมัครและสอบติดผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ แต่ไม่มายืนยันสิทธิ์ ซึ่งคาดว่า เมื่อสอบในระบบเสร็จสิ้นก็ตัดสินใจไปสอบที่อื่นต่อไป


          "ตัวเลขดังกล่าวสร้างความประหลาดใจพอสมควร เพราะแต่เดิมนั้นเข้าใจว่า นักศึกษาที่มาสอบผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ นั้นจะเลือกสมัครสอบหลายคณะ แต่ผลที่ออกมาส่วนใหญ่แล้วเด็กเลือกเพียงคณะเดียว และแม้แต่คนที่เลือกคณะเดียวก็ไม่เอาที่ตนเองเลือก นั่นหมายถึงว่าเขาได้เลือกเรียนในที่ดีกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นคณะที่เขาชอบมากกว่า หรืออาจจะใกล้บ้านมากกว่า เป็นต้น" ประธานทปอ. กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามมีข้อมูลของปีการศึกษา 2554 ด้วยว่า สาเหตุที่นักศึกษาสละสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ นั้น ส่วนใหญ่ 80-90% ไปสอบเข้าเรียนที่ใหม่ทั้งสิ้น


          ศ.ดร.สมคิดกล่าวด้วยว่าสำหรับการรับสมัครนัก ศึกษาระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2556 นั้น ขณะนี้ได้จัดทำร่าง ปฏิทินการคัดเลือกแล้ว โดยทปอ.ประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่จะร่วมรับนักศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ในการยืนยันสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์  www.cuas.or.th ภายในวันที่ 24 ส.ค. 2555, มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภายใต้เกณฑ์และวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัย/สถาบันนั้น และให้สมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ต้องการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาของแต่ละมหาวิทยาลัย, ผู้ที่จะสมัครในระบบรับตรงกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ให้สมัครสอบกับ สทศ.โดยเลือกสอบรายวิชาที่หลักสูตร/สาขา/คณะ ระบุไว้ในระบบรับตรงวันที่ 2-30 ก.ค. 2555 ทั้งนี้ ทปอ.จะจัดแถลงข่าวการรับสมัครนักศึกษาระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ประจำปี การศึกษา 2556 อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน