ม.เทคโนฯสุรนารีเปิดปฏิทินรับตรงพร้อมระเบียบรับ7โควตา

UploadImage

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี แนะขั้นตอนการสมัครเรียนต่อ ในการรับสมัครประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 ในประเภทต่าง ๆ อาทิ โควตาโรงเรียนและจังหวัด โควตาวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี โควตานักกีฬา เป็นต้น

พร้อมกำหนดปฏิทินกิจกรรมการรับสมัคร เพื่อให้นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนต่อปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง ดังรายละเอียดต่าง ๆ นี้
...


    ปฏิทินกิจกรรมการรับสมัคร
  ประกาศรับสมัคร
 
ประเภทโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด
 
ประเภทโควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ประเภทโควตานักกีฬา
   
ประเภทโควตาดนตรีและนาฏศิลป์
   
ประเภทโควตาเด็กดีมีคุณธรรม
   
ประเภทโควตา สอวน.
        - แบบคำขอทุนนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)
   
ประเภทโควตาผู้พิการ
        - เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง ประเภทโควตาพิการ
(จำนวนรับเข้า ประเภทความพิการ )
        - ประกาศกระทรวง ประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552


ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (นักเรียนคลิกเลือกภาคตามโรงเรียนที่อยู่)
  1. บันทึกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา (เริ่ม 2 ก.ค. - 30 ส.ค. 2555)
    - ผู้สมัครควรสมัครด้วยตนเอง
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออกและภาคใต้    
   
 ภาคเหนือและภาคกลาง  อื่นๆ
  บันทึกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา ประเภทโควตาผู้พิการ 
(เริ่ม 2 ก.ค. - 30 ส.ค. 2555)
     บันทึกข้อมูลการสมัครประเภทโควตาพิการ คลิกที่นี่

  2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน 
(ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน)
    - ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน 
ชำระเงินค่าสมัครด้วยตนเองผ่านธนาคาร ประเภทโควตาละ 150 บาท
    - ใบแจ้งการชำระเงิน 1 ใบ ต่อ 1 ประเภทโควตา (นักเรียนควรพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์)
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออกและภาคใต้
  
ภาคเหนือและภาคกลาง อื่นๆ
   

  3. พิมพ์ใบสมัคร
 (แนบเอกสารการสมัครตามประกาศ ส่งไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยไม่ต้องให้โรงเรียนรวบรวม)
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออกและภาคใต้
 ภาคเหนือและภาคกลาง อื่นๆ
   

  แก้ไขข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา (เริ่ม 2 ก.ค. - 30 ส.ค. 2555)
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออกและภาคใต้
 ภาคเหนือและภาคกลาง อื่นๆ
   

  ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินจ่ายเงินผ่านสถาบันการเงิน
    - ตรวจสอบหลังจากชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว 1-2 วันทำการ
หากชำระเงินในวันศุกร์ ตรวจสอบได้ในวันจันทร์บ่าย
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออกและภาคใต้
 
ภาคเหนือและภาคกลาง อื่นๆ
   
   
   
   ติดต่อสอบถาม
  - ข้อมูลการรับสมัคร
           ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014-5
  - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร
           ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร.  044-223-020, 223-018