เริ่มแล้ว วันนี้ รับตรง คณะพาณิชยบัญชี จุฬา ปี 56


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับในรูปแบบปกติ  (รอบที่ 1)
รับสมัครระหว่าง 4-13 ก.ค. 55

กำหนดการรับสมัคร           - รับสมัครระหว่าง 4-13 ก.ค. ที่ www.atc.chula.ac.th
           - ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ ภายใน 4-13 ก.ค.
           - สอบ GAT, PAT รอบเดือนตุลาคม
           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (รวมตัวสำรอง) 4 ธ.ค. 2555
           - สอบสัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2555
           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 ธ.ค. 2555
           - รายงานตัวเข้าศึกษา 28 ธ.ค. 2555
           - เรียกผู้สอบได้สำรองรายงานตัว (ถ้ามี) 3 ม.ค. 56

คุณสมบัติ           - ต้องศึกษาอยู่ระดับม. 6 (ไม่รับการสอบเทียบ)
           - ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของม.4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.0
           - หลักสูตรบัญชี และบริหารธุรกิจ แยกรับสายวิทย์ และสายศิลป์คำนวณโดยทั้งสองหลักสูตรใช้ GAT (50%) PAT1 (50%) เกณฑ์ผ่าน GAT+PAT1 มากกว่า 50%
           - หลักสูตรสถิติ แยกรับตามสาขาสถิติ การประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ทั้งสามสาขาใช้ GAT (40%) PAT1(30%) PAT2(30%) และ GAT+PAT1+PAT2 ต้องมากกว่า 50%

เปิดดูประกาศที่นี่