รับตรง โครงการการเรียนดี 56 ม.สงขลานครินทร์

         
UploadImage

          รับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2556รับสมัคร  18 -31กรกฎาคม 2555 ( มีศูนย์สอบสัมภาษณ์ ที่ กรุงเทพฯ)

กำหนดการ

รับสมัคร                                                   18 -31 กรกฎาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                          1-7 สิงหาคม 2555
สอบสัมภาษณ์                                           13,17 สิงหาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                  30 พฤศจิกายน 2555
รายงานตัว                                                 ปลาย พฤษภาคม 2556


คุณสมบัติผู้สมัคร

จะกำหนดตาม คณะ/สาขา ที่เปิดรับ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

 
ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/