คัด 27 เด็กอัจฉริยะไอคิวเกิน 130 ไปแข่งที่ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์

UploadImage

    ศธ.ส่งเด็กเก่ง 27 คน ร่วมแข่งขันความสามารถที่ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ เน้นเด็กอัจฉริยะ ไอคิวเกิน 130 คาด จะได้รางวัลกลับมา

นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิด เผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้คัดเลือกเด็กและเยาวชนปัญญาเลิศ จำนวน 27 คน ซึ่งเป็นเด็กที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.5 - ม.6 มีอายุตั้งแต่ 9 - 18 ปี ระดับไอคิว 130 ขึ้นไป จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อไปแข่งขันความสามารถที่ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 14 - 18 ก.ค. ทั้งนี้เด็กกลุ่มดังกล่าว ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กอื่นๆจากทั่วโลก ซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่า อัจฉริยะสร้างได้ โดยเด็กทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมกลุ่มเพื่อแข่งขันทั้งในด้าน ภาษาอังกฤษ ,คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ,ศิลปะ และอื่นๆ และเด็กต้องมีความเป็นผู้นำ ซึ่งการส่งเด็กเข้าแข่งขันในครั้งนี้ คาดว่าจะประสบความสำเร็จกลับมาแน่นอนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด