สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ รับตรงเทอม 2

UploadImage

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กำหนด การรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบันภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555  และโครงการยื่นคะแนน
มาตรฐานสากล โครงการยื่นผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT/PAT หรือ วิชาสามัญ 7 วิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

รับสมัคร (ค่าสมัคร 400 บาท) 6 - 24 ส.ค. 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ http://www.siit.tu.ac.th
7 ก.ย. 2555

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง(หากไม่มีบัตรประชาชน) จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ชุด

4. ใบเทียบความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสำนักทดสอบทางการศึกษา (กรณีจบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติหรือจากต่างประเทศ) จำนวน 1 ชุด

5. หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร 400 บาท (กรณีสมัคร Online และโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร) หรือ เงินสดค่าสมัคร 400 บาท ชำระในวันที่มาสมัคร (กรณีมาสมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ)

วิธีการสมัคร

1. สมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา ชั้น 2 อาคาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

2. สมัคร Online ทาง http://reg.siit.tu.ac.th และส่งเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครทางไปรษณีย์  • กำหนดการรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

  • กำหนด การรับสมัคร โครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล โครงการยื่นผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT/PAT หรือ วิชาสามัญ 7 วิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  •  
  • รับสมัคร (ค่าสมัคร 400 บาท) สมัครด้วยตนเองที่สถาบัน หรือ สมัคร Online ได้ที่ http://reg.siit.tu.ac.th วันที่รับสมัคร 6 - 24 ส.ค. 2555