มหาวิทยาลัย ดีที่สุดในเอเชีย 2012 “ม.มหิดล” คว้าอันดับ 1 ของไทย

จากการประกาศผลการจัดอันดับ QS Asian Universities Ranking 2012 ล่าสุดในปี 2012 นี้ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียมีมหาวิทยาลัยของประเทศ ไทยติดอันดับใน 100 อันดับ
แรก ได้แก่
       อันดับ 38 มหาวิทยาลัยมหิดล   (34)                  70.6  คะแนน
       อันดับ 43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (47)         66.87  คะแนน

       อันดับ 91 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       (67)         47.79  คะแนน
       อันดับ 110 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      (88)      43.72  คะแนน
       อันดับ 145 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (95)     36.81  คะแนน
       อันดับ  161-170 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (181-190)
       อันดับ 171-180  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (114)
       อันดับ 191-200 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (120) และมหาวิทยาลัยบูรพา (181-190)
       อันดับ  200+ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 19.70 คะแนน
       อันดับ 200+ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  17.40 คะแนน
 ปล ()  คืออันดับของปี 2011
 ปล  โดยรวมปีนี้ประเทศไทยเราอันดับลดลงกันหลายมหาวิทยาลัย

ต่อมาเรามาดูกันหมวด Faculty นะครับ
Life Sciences & Medicine in 2012  (วิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์) 
อันดับ 11  มหาวิทยาลัยมหิดล           39.8  คะแนน
อันดับ  12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   39.1  คะแนน
อันดับ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  16.1 คะแนน
อันดับ  63 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       14.7  คะแนน
Engineering & Technology in 2012  (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
อันดับ 31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 70 มหิดล
อันดับ 74 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
อันดับ 78 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 81 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 83 เกษตรศาสตร์
อันดับ 85 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับ 86 สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อันดับ 97  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ
อันดับ 100  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Arts & Humanities in 2012  ( มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์)
อันดับ 14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 40 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 41 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 72 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Natural Sciences in 2012  (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
อันดับ 23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 43 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 93 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Social Sciences & Management in 2012  (สังคมศาสตร์และการบริหารการจัดการ)
อันดับ 16  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 32  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 41  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 45 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 74  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับ 81  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับ 85  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์