มช.สืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย เสาร์ที่ 14 ก.ค.นี้

UploadImage
สโมสรนักศึกษา มช. จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ สืบสานตำนานประเพณีลูก
ช้างขึ้นดอย  นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2555  “ฮับน้อง
ขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ปู่จาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ เนื่องในโอกาส รำลึก 79 ปี พิธีจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย” นำนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษาปัจจุบันจากทุกคณะทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก และนักศึกษาเก่า มช. ร่วมใจเดินขึ้นไปนมัสการ พระบรมธาตุดอยสุเทพ  รวมพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง ในวันเสาร์ที่  14 กรกฎาคม 2555
          “งานขึ้นดอย” ที่ทุกๆ ท่านมักได้ยินอยู่บ่อยครั้ง จนกลายเป็นประเพณีที่สำคัญของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคนนั้น เกิดขึ้นได้ก็ด้วยความศรัทธาในพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ที่มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในการยึดเหนี่ยวจิตใจคนในล้านนาให้ทำตามครรลอง ครองธรรม จนสามารถดำเนินชีวิตด้วยความสุขมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งหลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบว่า ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเดินทางขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุ เทพด้วยความสะดวกสบายนั้น ก็เนื่องมาจากครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเมืองเชียงใหม่ ได้เป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยพลังศรัทธาประชาชน เป็นจำนวนมาก ร่วมกันเสียสละ ทั้งกำลังกาย และกำลังทรัพย์ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐเลย มีพลตรี เจ้าแก้วเนาวรัตน์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ผู้ขุดจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์ การสร้างถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 ณ เชิงดอยสุเทพ
          ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว ว่า “ประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถือเป็นประเพณีที่ดีงามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน พ.ศ.2507 เป็นต้นมา ซึ่งในปีแรกของมหาวิทยาลัยและครั้งแรกของกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย มีนักศึกษารุ่นแรกร่วมกิจกรรม 291 คน จน ถึงปัจจุบันประเพณีของชาว มช.นี้ ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นประเพณีที่สร้างความประทับใจให้กับน้องใหม่ที่ก้าวเข้าสู่รั้ว มหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะนำนักศึกษาเดินขึ้นดอย ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้แก่นักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษาเก่า และคณาจารย์ สร้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นครอบครัวอันสมัครสมานรักใคร่กลมเกลียว ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไป”
          ด้วยสำนึกและเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย  สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2555  ภายใต้แนวคิด “ฮับน้องขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ปู่จาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ เนื่องในโอกาส รำลึก 79 ปี พิธีจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย”  ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555  ณ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  โดยจะมีนักศึกษาใหม่ 6,400 คน จากทั้ง 20 คณะ 1 วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า รวมกว่า 20,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมพรั่งเหมือนเช่นทุกๆ ปี
          สำหรับกิจกรรมจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ของวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 โดยเวลาประมาณ 05.00 น. นักศึกษาแต่ละคณะจะมารวมกัน ณ จุดนัดหมายของแต่ละคณะ แล้วมาตั้งขบวนบริเวณลานพิธีด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นเวลา 06.29 น. จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 07.08 น. เริ่มพิธีเปิดงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ “ฮับน้องขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ปู่จาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ”  หลังจากนั้นประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกันลั่นฆ้องชัยเพื่อเปิดพิธี  ซึ่งถือว่าสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ
          เวลา 07.30 น. จะเป็นการเริ่มขบวนแห่ ซึ่งจะมีการแสดงศิลปะการตีกลองชัยมงคล ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่แสดงถึงความเข้มแข็ง สร้างความคึกคัก ด้วยลีลาที่โลดโผนเร้าใจ ต่อจากนั้นพระสงฆ์จะประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ร่วมขบวนที่ บริเวณประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          ในส่วนของขบวน ต่างๆ ในประเพณีลูกช้างขึ้นดอยได้ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ เริ่มจากเสลี่ยงมหาวิทยาลัย ขบวนผู้บริหาร ต่อด้วยบัณฑิตศึกษา และขบวนนักศึกษาทั้ง 20 คณะ 1 วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัย ตาม ลำดับ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิจิตรศิลป์ โดยทุกขบวน จะพร้อมใจเดินจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะมีพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วเดินออกสู่ถนนห้วยแก้ว ประกอบพิธีสักการะอนุสาวรีย์ครูบา ศรีวิชัยบริเวณเชิงดอยสุเทพ แล้วจึงมุ่งหน้าเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งผู้ร่วมขบวนต่างพร้อมใจสวมชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของวัฒนธรรมล้านนา
          ระหว่างทางเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ นอกจากจะมีบรรยากาศของความสามัคคี ความสนุกสนาน และการรวมพลังกายกำลังใจของเหล่าลูกช้างแล้ว ปีนี้ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับน้องๆ ปี 1 โดยจะมีป้ายให้กำลังใจและข้อความที่สร้างความสนุกสนานตลอดเส้นทาง
          ในด้านการดูแลความปลอดภัยของน้องใหม่ ระหว่างทางเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในปีนี้ทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดจุดสวัสดิการและจุดพยาบาลทั้งสิ้นรวม 10 จุด คอย ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของน้องใหม่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาได้พักดื่มน้ำ และปฐมพยาบาลสำหรับน้องๆ ที่เดินไม่ไหว ซึ่งทั้ง 10 จุด ได้แก่ จุดบริการวังบัวบาน   น้ำตกมณฑาธาร วัดผาลาด ศูนย์ควบคุมไฟป่า ศาลาชมวิว หอดูดาว ลานชมวิว และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยทุกจุดจะมีทีมแพทย์ พยาบาล นักศึกษาอาสาสมัครปฐมพยาบาลที่ผ่านการอบรมมาช่วยกันดูแลน้องใหม่  และรถพยาบาลของโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวม 12 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแมคคอมิค  โรงพยาบาลเทศบาล  โรงพยาบาลค่ายกาวิละ โรงพยาบาลประสาท โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมโมเรียล  โรงพยาบาลช้างเผือก  โรงพยาบาลลานนา  โรงพยาบาลราชเวช โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักศึกษาวิชาทหารที่จะคอยอำนวยความสะดวกใน เรื่องการจราจร การรักษาความปลอดภัยให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
          สำหรับการรณรงค์รับน้องปลอดเหล้า มหาวิทยาลัย เชียงใหม่โดยคณะกรรมการกำกับดูแลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความประพฤติ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดตั้งคณะเฝ้าระวัง เพื่อสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของงาน พร้อมทั้งแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่าผู้ร่วมงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุ เทพ  และตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ซึ่งห้ามบุคคล นำเข้า จำหน่าย และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (มาตรา 18/25) หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวัง จำนวน 2 จุด คือ ด้านหน้าศูนย์ศิลปาชีพ และด่านตรวจอุทยานแห่งชาติ โดยสนธิกำลังจากเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศน์ นักศึกษาวิชาทหาร และคณะกรรมการกำกับดูแลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความประพฤตินักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          เมื่อ นักศึกษาเดินผ่านเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 13 กิโลเมตร ถึงพระบรมธาตุดอยสุเทพแล้ว เหล่าลูกช้างจะร่วมกันประกอบพิธีสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ รับโอวาทจากพระเถระผู้ใหญ่ ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษาที่ดีและเป็นพลเมืองดีของประเทศ แล้วจึงเดินทางกลับสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เส้น ทางกว่า 13 กิโลเมตร ที่ลูกช้าง มช. ได้ร่วมก้าวเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ที่มีมากว่า 48 ปี แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาว มช. ที่จะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกย่างก้าวอย่างมั่นคง พร้อมสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆ ด้าน ให้สมกับที่ได้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคเหนือ และเป็นสถาบันการศึกษาที่จะผลิตบัณฑิตคุณภาพให้อยู่คู่ดินแดนล้านนาสืบไป.