ABACรับนักศึกษาใหม่ระดับป.ตรี รอบ August Session

UploadImage

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 
รอบ August Session  ปีการศึกษา 2555 

 ดูรายละเอียด

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถซื้อใบสมัครได้ที่...

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และยื่นใบสมัครได้ที่

1. วิทยาเขตหัวหมาก: ห้อง Admissions Cenetr ตึก P ชั้น 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  +66 (0) 2 719 1919 ,  +66 (0) 2 719 1929
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
เสาร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.
อาทิตย์ เวลา 08.00 - 14.00 น.

2. วิทยาเขตสุวรรณภูมิ:  ห้อง Admissions Center  ตึก SM ห้อง SM115  ชั้น 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  +66 (0) 2 723 2323
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
เสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.