ประกาศใช้ O-NET จบช่วงชั้นเริ่มปีการศึกษา 2555

สพฐ.ตั้งค่าพิสัยสกัดโรงเรียนปล่อยเกรดเฟ้อ

     เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.55 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ว่า ขณะนี้นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศ ศธ.เรื่องการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ในระยะเริ่มแรกให้ใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา และผลคะแนน O-NET สัดส่วน 80:20 และจะปรับสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม โดยให้สถานศึกษาดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
     เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่มีข้อห่วงใยว่าการใช้คะแนน O-NET อาจทำให้โรงเรียนปล่อยเกรด ทำให้เกรดเฟ้อนั้น สพฐ.กำลังทำคู่มือในแนวปฏิบัติอยู่ หากผลการประเมินของโรงเรียน มีความแตกต่างจากการประเมินระดับชาติอย่างชัดเจน ในการวิเคราะห์ผลของ สพฐ.จะแจ้งเตือนโรงเรียนและให้ชี้แจงกลับมาว่าทำไมถึงมีความแตกต่างกันมาก โดย สพฐ.จะกำหนดค่าพิสัยความแตกต่าง ระหว่างผลการประเมิน O-NET กับผลการประเมินของโรงเรียนไว้
อย่างไรก็ตาม เรื่องเกรดเฟ้อเพราะการใช้คะแนน O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการตัดสินผลการเรียนนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหา เพราะที่ผ่านมาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) พบว่ามีโรงเรียนอยู่ 3 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มโรงเรียนที่ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนมีความเชื่อถือได้ 2.กลุ่มโรงเรียนที่ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนต่ำเกินไป และ3.กลุ่มโรงเรียนที่ผลการเรียนเฉลี่ยสูงเกินไปหรือเฟ้อ โดยในกลุ่มที่ 2 และ 3 นั้นเป็นโรงเรียนเพียงส่วนน้อยที่มีจำนวนไม่มาก

Credit http://www.siamrath.co.th/