ม.นเรศวร กำชับนิสิตหญิงใส่กางเกงเป็นเครื่องแบบได้

UploadImage

     คณะ มนุษย์ฯ แจ้งย้ำหากนิสิตหญิงจะใส่กางเกงมาเรียน สามารถทำได้เพราะมหาวิทยาลัยออกประกาศรองรับไว้แล้ว แต่ขอให้ใส่กางเกงที่เหมาะสมตามระเบียบ
 

เรื่องของการอนุญาต ให้นิสิตหญิง ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สวมกางเกงแทนกระโปรงเพื่อเข้าชั้นเรียนนั้น เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 โดย ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ลงนามในประกาศเรื่องแนวปฏิบัติ การแต่งกายของนิสิตให้เป็นที่เรียบร้อย จึงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 มาตรา 20 แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 ประกอบกับความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติการอนุโลมให้นิสิตหญิงขั้นปริญญาตรี สวมกางเกงแทนกระโปรงเพื่อเข้าชั้นเรียน โดยกำหนดแนวทางเครื่องแต่งกายสำหรับนิติหญิง สำหรับการสวมการเกง ไว้ดังนี้

เสื้อสีขาวคอเชิ้ตปกเสื้อปลายแหลม แขนสั้นเหนือข้อศอก หรือแขนยาวเสมอข้อมือไม่รัดรูป ไม่มีกระเป๋าเสื้อ ไม่มีลวดลายที่คอและแนวสาบอก ติดกระดุมโลหะมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยหรือกระดุมสีขาว ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่อกเสื้อด้านซ้าย

กางเกงทรงสุภาพไม่รัดรูป ความยาวเสมอข้อเท้า สีเทาเข้ม สีดำ หรือสีกรมท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื้อผ้าหนาพอสมควร ไม่มีวลดลาย มีหูสำหรับสอดเข็มขัด ส่วนเข็มขัดแบบสุภาพสีดำ หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ส่วนรองเท้าทรงสุภาพ หุ้มส้นหรือรัดส้น สีขาว หรือ สีดำ

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่าไม่ค่อยมีนิสิตหญิงแต่งกายด้วยการใส่กางเกงมาเข้าชั้นเรียน ยังคงนิยมใส่กระโปรงมากกว่า จะมีเพียงนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  หรือคณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้งบางคณะที่มีชุดช็อป ก็จะพบว่านิยมใส่กางเกงยีนส์สีดำกับเสื้อช็อปมากกว่า

ส่วนการรองรับให้นิสิตข้ามเพศแต่งกายตามนั้น พบว่า หากเป็นเพศชายที่อยากเป็นหญิง ก็จะแต่งกายมาเป็นเครื่องแบบนิสิตหญิง ส่วนเพศหญิงที่อยากเป็นชาย ก็ยังคงแต่งกายในเครื่องแบบนิสิตหญิงตามปกติ

ขณะเดียวกันทางคณะมนุษยศาสตร์ จึงได้ออกประกาศย้ำแนวปฏิบัติอีกครั้ง โดยระบุว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุโมให้นิสิตหญิงขั้นปริญญาตรี  สวมกางเกง แทนกระโปรง เพื่อเข้าชั้นเรียน เพื่อให้การแต่งกายของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้นิสิตสวมกางเกงให้ถูกต้อง คือ กางเกงผ้าลินิน สีดำ  สีเทา  และ สีน้ำเงิน ดังภาพที่ปรากฏ

ที่มา : http://news.voicetv.co.th/thailand/41897.html