ม.ศิลปากร จัดประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์

UploadImage

มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชวนเยาวชนไทย และเยาวชนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศ
ไทยไม่น้อยกว่า 2 ปี อายุ 16 - 25 ปี ส่งผลงานศิลปกรรมทางทัศนศิลป์ที่มีความคิดและเทคนิคอิสระ แสดงออกโดยงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม หรือทัศนศิลป์อื่นๆ ร่วมประกวดในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์

ชิงรางวัลเหรียญทอง "ศิลป์ พีระศรี" และเงินรางวัล 70,000 บาท

ส่งผลงานระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม ที่หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยา เขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สอบถามรายละเอียด โทร  0 2221 3841

หรือ www.art-centre.su.ac.th