ขยายเวลารับตรง ม.หัวเฉียวฯ

UploadImage

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
คณะที่เปิดรับ
- คณะนิติศาสตร์
- นิเทศศาสตร์
- บริหารธุรกิจ
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ภาษาและวัฒนธรรมจีน
- ศิลปศาสตร์
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม


*สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว และรู้ผลเลยในวันที่สมัคร*
 
ยื่นเอกสารการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล 
อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  http://admission.hcu.ac.th