ม.นเรศวร แจ้งเปิดรับตรงป.ตรี ก.ย.นี้ทุกโครงการ

UploadImage


มหาวิทยาลัย นเรศวร แจ้งความคืบหน้าการรับตรงในปี 2555 นี้ โดยระบบรับตรงแบบโควตา รวมทั้งรับตรงโครงการพิเศษอีก 18 โครงการ จะเปิดรับประมาณเดือนกันยายน 2555 นี้

ระบบรับตรง(โควตา)

    รับผู้สมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด คือ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุทัยธานี ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี พะเยา ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน

    เปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายน (7/06/2555)


โครงการพิเศษต่างๆ เช่น

    1.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

    2.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(สอวน.)

    3.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

    4. โครงการสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยา

    5.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย

    6.โครงการผู้มีความสามารถทางด้านทัศนมาตรศาสตร์  

    7.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  

    8.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านแสดงศิลปวัฒนธรรม

    9.โครงการผู้มีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

    10.โครงการผู้มีความสามารถด้านทัศนศิลป์

    11.โครงการผู้ีมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ดนตรี

    12.โครงการผุ้มีความสามารถด้านกีฬา

    13.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านผู้นำเชียร์

    14.โครงการบัณฑิตคืนถิ่น

    15.โครงการพิเศษ(โครงการผลิตครู)

    16.โครงการผลิตแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOT

    17.ระบบรับตรง(มัธยมสาธิต ม.นเรศวร)  

    18.แพทย์แนวใหม่(5ปี)

     ทุกโครงการเปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายน (7/06/2555)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น