CEO MBA ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว

UploadImage

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBAพร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2555

รับสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย  ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มิถุนายน 2555
ตึก 4 ชั้น 1 เวลา 8.30 – 16.00 น. วันจันทร์ – เสาร์
โทร.02-697-6886
 
ผู้กรอกหนังสือรับรองควรเป็นหัวหน้างาน/นายจ้าง/อาจารย์/บุคคลที่น่าเชื่อถือที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของผู้สมัคร
 
ค่าระเบียบการชุดละ 300 บาท ค่าสมัครสอบ 600 บาท
 

กลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัคร
ภาคเสาร์อาทิตย์ (9.00 – 16.00 น.)
การจัดการ / ประกอบการ / โลจิสติกส์ /  การเงิน / การตลาด / ภาษีอากร / บัญชี / บริหารความเสี่ยงและประกันภัย / การบริหารธุรกิจเกษตร / การบริหารธุรกิจบันเทิง / ธุรกิจพลังงาน / ภาวะผู้นำ
ภาคค่ำ (จ-ศ. 18.00 – 21.00 น.)
การจัดการ / ประกอบการ / โลจิสติกส์ / การเงิน / การตลาด / ทรัพยากรมนุษย์
ภาคปกติ (จ-ศ 9.00 – 16.00 น.)
การจัดการ / การบัญชี (เปิดใหม่) / การเงิน / การตลาด / ทรัพยากรมนุษย์