แพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการสานฝันเป็นหมอให้ น.ร. ครู ผู้ปกครอง

UploadImage

      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญ... ครู / นักเรียน/
ผู้ปกครอง..เข้าร่วม...

"โครงการสานฝันฉันอยากเป็นหมอ" สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

"โครงการสานฝัน อยากให้ศิษย์ฉันเป็นหมอ" สำหรับ ครูแนะแนว

"โครงการสานฝันอยากให้ลูกฉันเป็นหมอ"สำหรับ ผู้ปกครองนักเรียน

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555

รอบเช้า เวลา 09.00-12.00 น.

รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวม ชั้น 3

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สนใจ..ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุม

มาที่ E-Mail : Kchaiy@kku.ac.th หรือ

pronpro@kku.ac.th