แพทย์ มข.เตรียมเปิดรับ นศ.ใหม่ปี 56 เริ่ม 1 ก.ค.นี้

UploadImage

     คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมเปิดรับนักศึกษารุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 แล้ว โดยกำหนดปฏิทินการรับสมัครหลายประเภท อาทิโครงการกระจายแพทย์ หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการโดยเริ่มรับสมัครวันที่ 1 -15 กรกฎาคม 2555 ผ่านทางเว็บไซต์
 

โครงการที่เปิดรับสมัคร


โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

คุณสมบัติ

-รับตามภูมิลำเนา จาก 12จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์) ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาต่อเนื่องชั้น ม.4,ม.5และ กำลังศึกษา ชั้น ม.6 ในโรงเรียนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่านั้น(ต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นั้นๆ เท่านั้น)

-GPAX 4ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

- รับสมัครตั้งแต่ 1-15ก.ค. 55ผ่านเว็บไซต์

- สอบคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 1วันที่ 21ก.ค.55 ณ จังหวัดนั้นๆ

- สอบคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 28ก.ค. 55ณ คณะแพทย์

- สอบขอเขียนของคณะแพทยศาสตร์ วันที่ 27-28ตุลาคม 2555

โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ
(
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)


-รับจากทั่วประเทศ

-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต

-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50

- รับสมัครตั้งแต่ 1-15 กรกฏาคม 2555

- สอบวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555


โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ

-รับจากทั่วประเทศ

-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต

-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50

- รับสมัครตั้งแต่ 1-15 กรกฏาคม 2555

- สอบวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สกอ.

-รับจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต

-GPAX 4ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

- รับสมัครตั้งแต่ 1-15 กรกฏาคม 2555

- สอบวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555


โครงการที่เปิดรับทั้งหมด


ตารางปฎิทินการรับสมัครทุกโครงการ


UploadImage