เตรียมพร้อม!ใช้โอเน็ตจบ ป.6 ม.3 ม.6 แน่ รอรมว.โอเคเท่านั้น

UploadImage

     นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงความคืบหน้าการนำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจบ
การศึกษา ว่า ขณะนี้ร่างเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการแล้ว รอเสนอต่อ ศ.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คาดว่าจะทราบผลในสัปดาห์หน้า เบื้องต้นเป็นรูปแบบการใช้คะแนนโอเน็ตเป็นส่วนในการตัดสินผลการเรียนของนัก เรียนตามหลักสูตร เป็นผลรวมของคะแนนโอเน็ต ที่คิดคำนวณเป็นผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ได้ประเมินแยกรายวิชา และไม่ได้เป็นเกณฑ์บังคับว่าต้องสอบโอเน็ตให้ผ่าน  โดยจะใช้กับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ส่วนกรณีที่มีผู้ปกครองกังวลว่าจะเป็นการกดดันและนำไปสู่การกวดวิชาเพื่อติว สอบโอเน็ต นั้น สามารถมองเป็นสองมุม คือเด็กที่เรียนไม่ทัน หากมีการกวดวิชาเสริมจนทันก็ทำให้ไม่ท้อถอยได้เช่นกัน

นายชินภัทร เปิดเผยด้วยว่า อยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาที่เน้นความโปร่งใสและความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนหนึ่งมีแนวคิดด้วยว่าอาจลดเนื้อหาภาคบังคับในช่วงชั้นที่ 3 และ 4 หรือระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้หลักสูตรยืดหยุ่นมากขึ้น.

ที่มา : สำนักข่าวไทย