แอดมิชชัน ฟอรั่ม ยังไม่กำหนดเวลาคัดเลือก นศ.ปี 57 รอมติ ทปอ.

       

 แอดมิชชัน ฟอรั่ม เตรียมเสนอ ทปอ.ให้ สทศ.จัดสอบ 7 วิชาสามัญเหมือนเดิม ในการรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ปีการศึกษา 2556 แต่ยังไม่สรุปเรื่องกำหนดเวลาคัดเลือก นศ.ปีการศึกษา 2557 เพราะมติ ทปอ.เรื่องการปรับเวลาเปิดภาคเรียนให้ตรงกับอาเซียนยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจน
       
       วันนี้ (18 มิ.ย.) ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วย ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิชชัน) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หรือ แอดมิชชันฟอรัม เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานฯ ว่า ที่ประชุมได้สรุปข้อเสนอที่จะนำไปเสนอต่อ ทปอ.เพื่อขอความเห็นชอบ ในวันที่ 1 ก.ค.ที่มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1.ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลีย ริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จะมีการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา โดยให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบเหมือนเดิม ส่วนปฎิทินการสอบเหมือนเดิม คือ ช่วงเดือนมกราคม 2556 และ 2.ขอให้ ทปอ.ทำหนังสือขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการเข้าร่วมรับตรงผ่าน เคลียริงเฮาส์ และยืนยันการเข้าร่วมดังกล่าว
       
       นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนเวลาของการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ซึ่ง มติ ทปอ.เรื่องการปรับการเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มอาเซียน แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆ เพราะฉะนั้น คณะทำงานฯ ต้องรอดูนโยบายของ ทปอ.ก่อน ว่า ถ้ามีการปรับการเปิดภาคเรียนแล้ว เวลาที่เหลือคือช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม นั้น ทปอ.จะให้ดำเนินการในเรื่องใด เช่น จะให้ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการดำเนินการจัดสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือไม่ หรือเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยต่างๆ จะเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในการประชุมทางกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เสนอว่า กสพท.จะจัดโครงการจิตอาสาให้กับนักเรียนที่จะมาเรียนต่อแพทย์ หรือสอนเสริมภาษาอังกฤษ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะทำงานฯจะต้องขอนโยบายจาก ทปอ.ในเรื่องนี้ก่อน ถึงจะมากำหนดปฎิทินการคัดเลือกต่างๆ ต่อไป
       
       ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ กล่าวด้วยว่า คณะทำงานฯ เห็นว่า ในการปรับการเปิดภาคเรียนให้ตรงกับกลุ่มอาเซียนเป็นเรื่องที่ดี ที่จะทำให้นักเรียน ม.ปลายได้เรียนจนจบหลักสูตร แล้วถึงมาสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และยังเห็นว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ควรที่จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนให้ตรงกับการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดม ศึกษาในกลุ่มอาเซียน แต่ให้คงกำหนดการเปิดเรียนเหมือนเดิม เพื่อนักเรียนจะได้เรียนจนครบหลักสูตร นอกจากนี้ ยังเห็นว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ ควรที่จะมีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการรับตรงเอง หรือคัดเลือกต่างๆ ควรที่จะมาดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม และเด็กเรียนจบหลักสูตรแล้วด้วย