ทุนโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปีนี้เปิดประชัน 10 สาขา

UploadImage

พระ ธรรมภาวนาวิกรม หรือ ท่านเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร เปิดเผยโปรแกรมโครงการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎในปี 2555 โดยในปีนี้แข่งขัน
จำนวน 10 สาขา

กำหนดการแข่งขันแต่ละแห่ง

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 ทุนการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แข่งขันกันที่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 วันที่ 25-26 ส.ค.2555

คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม แข่งขันกันที่ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม วันที่ 18-19 ส.ค.2555

วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม แข่งขันกันที่ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า วันที่ 1-2 ก.ย.2555

ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม แข่งขันกันที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 26 ส.ค.2555

ภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม แข่งขันกันที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ (ศาลายา) วันที่ 16 ธ.ค.2555

ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5 ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม แข่งขันกันที่ โรงเรียนสตรีวิทยา อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วันที่ 24-25 พ.ย.2555

ประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ทุนการศึกษามูลนิธิพระเทวราชโพธิสัตว์ แข่งขันกันที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 11 พ.ย.2555

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ แข่งขันกันที่ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย วันที่ 8-9 ก.ย. 2555

ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ แข่งขันกันที่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันที่ 17-18 พ.ย.2555

พุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี แข่งขันกันที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ วันที่ 24-25 ธ.ค. 2555

กำหนดการทั้งหมด