เรียนต่ออังกฤษ มีทุนมอบให้กว่า 500 ทุน

UploadImage

บริติช เคานซิล ประเทศไทย หน่วยงานที่เป็นตัวประสานทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร เปิดเผยข้อมูลทุนการศึกษาต่อใน
ประเทศอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาไทยสามารถยื่นขอรับได้จากสถาบันการศึกษาที่เปิดรับ

ทุนการศึกษากว่า 500 ทุน จากสถาบันชั้นนำของสหราชอาณาจักรนี้ ประกอบด้วยทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วนในหลากหลายสาขาวิชา

อาทิ สาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

วิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ทุนการศึกษาจะมอบให้ทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก

รายละเอียดทุนการศึกษาทั้งหมด