5 โรงเรียนเปิดห้องพิเศษ รับเด็ก ม.3 เดิม ต่อ ม.4


โรงเรียน


          ศธ.สั่ง 5 โรงเรียนที่มีปัญหา เปิดห้องพิเศษรับเด็ก ม.3 ที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.4 .โรงเรียนเดิม โดยให้เปิดสอนรอบบ่าย และรับเด็กที่ต้องการเรียนต่อในโรงเรียนเดิมกลับเข้าเรียนทั้งหมด


          เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้แถลงถึงแนวทางแก้ปัญหา กรณีนักเรียนชั้น ม.3 ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 ในโรงเรียนเดิมว่า ทาง กพฐ.ได้สั่งให้โรงเรียน 5 แห่ง คือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี, โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล, โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา และโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี ซึ่งมีปัญหา เปิดห้องเรียนภาคบ่าย ให้นักเรียน ม.3 เดิมทุกคนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 ในโรงเรียนเดิม แต่ต้องการเข้าเรียนโรงเรียนเดิม

          ทั้งนี้ กพฐ.ได้มอบหมายให้โรงเรียนเร่งจัดทำแผนการสอนเสนอเข้ามา และขอการสนับสนุนปัจจัยเพิ่มเติม ก่อน จะเปิดเรียนในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ ซึ่งการเรียนภาคบ่ายจะเริ่มตั้งแต่คาบเรียนที่ 5 ในเวลาหลังเที่ยง จนถึงคาบเรียนที่ 9 ในเวลา 17.00 น. และต้องเรียนในวันเสาร์ หรืออาทิตย์อีกครึ่งวัน กับคาบเรียนการบ้านอีกวันละ 1 คาบ 

          "เราไม่อนุญาตให้โรงเรียนเปิดห้องเรียนเพิ่มในรอบปกติ เพราะห้องเรียนและครูมีจำกัด แต่เห็นว่าห้องเรียนไม่เต็มวัน ช่วงบ่ายมีห้องเรียนว่างจำนวนมากพอสมควร จึงคิดมาตรการพิเศษเฉพาะคราวมาเยียวยา ซึ่งมาตรการจะใช้เฉพาะโรงเรียน 5 แห่งเท่านั้น รวมไปถึงนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชาฯ ที่ประท้วงด้วย แต่ใครที่ได้ที่เรียนใหม่และมีความสุขแล้วไม่จำเป็นต้องกลับมาเข้าโรงเรียน เดิม ส่วนการรับนักเรียน ม.1 ยังให้เป็นไปตามระเบียบเดิม" นายชินภัทรกล่าว

          ทั้งนี้ ในการแถลงข่าวดังกล่าวได้มีตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนจาก จ.อุดรธานี กว่า 10 คน เดินทางมารับฟังด้วย ซึ่งบางคนก็แสดงความพอใจ แต่ผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้า ม.1 หรือ ม.4 ได้ และไม่ใช่นักเรียน ม.3 เดิม ก็มีความผิดหวังและได้ร้องขอให้รับลูกเข้าเรียน แต่นายชินภัทรปฏิเสธและขอให้ยึดกติกา 

          ด้าน นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นแห่งชาติ (ภตช.) ซึ่งมาร่วมรับฟัง กล่าวว่า มาตรการเปิดห้องเรียนภาคบ่ายให้กับโรงเรียนบางแห่ง อาจทำให้ผู้ปกครองในโรงเรียนอื่นฟ้องร้องในข้อหาเลือกปฏิบัติได้


ขอขอบคุณข้อมูลจาก